PKCK Da liễu Thẩm mỹ Lê Hoài – Quận 12, Trung Mỹ Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25M Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636897
Trang web
Vị trí chính xác 108.639.792, 1.066.131.485


Địa chỉ PKCK Da liễu Thẩm mỹ Lê Hoài - Quận 12 ở đâu?

25M Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của PKCK Da liễu Thẩm mỹ Lê Hoài - Quận 12 như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CLB Người Việt tại Brunei, Phường 3