Pizza Ngon Long An, ấp Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 141 ĐT823, ấp Chánh, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 091 684 49 57
Trang web
Vị trí chính xác 109.016.767, 10.641.800.219.999.900


Địa chỉ Pizza Ngon Long An ở đâu?

141 ĐT823, ấp Chánh, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Pizza Ngon Long An như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CueiCha Thủ Dầu Một, Hiệp Thành