Pinky Nails Cần Thơ, mặt phía sau

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 169 Nguyễn Việt Hồng, mặt phía sau, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 0762 888 988
Trang web
Vị trí chính xác 100.303.253, 10.577.622.149.999.900


Địa chỉ Pinky Nails Cần Thơ ở đâu?

169 Nguyễn Việt Hồng, mặt phía sau, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Giờ làm việc của Pinky Nails Cần Thơ như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Minh Châu Nail, Phường 3