Phuong Minh Telecommunication Joint Stock Company

Địa chỉ: 381 Nguyễn Huệ Phường7 Tuy Hòa

Số điện thoại: 0257 3823 898

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 13.094.221.099.999.900,1.093.124.474 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phuong Minh Telecommunication Joint Stock Company ở đâu?

Trả lời: 381 Nguyễn Huệ Phường7 Tuy Hòa

Hỏi: Số điện thoại của Phuong Minh Telecommunication Joint Stock Company là bao nhiêu?

Trả lời: 0257 3823 898

Hỏi: Phuong Minh Telecommunication Joint Stock Company mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Phuong Minh Telecommunication Joint Stock Company là gì?

Trả lời:


7,Phuong Minh Telecommunication Joint Stock Company,381 Nguyễn Huệ,Phường7,Tuy Hòa,Phú Yên, Vietnam,2,Phuong Minh Telecommunication Joint Stock Company, 381 Nguyễn Huệ, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam,1,381 Nguyễn Huệ, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam,4,Phú Yên Province, VietnamPhường7, Tuy Hòa,381 Nguyễn Huệ,381 Nguyễn Huệ,Phú Yên Province,,Tuy Hòa, Phú Yên Province,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Khang Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.