Phước Đất Xanh – Bắc Mỹ Phú

Địa chỉ: Số 3 An Thượng 14, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 306 09 12

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 160.478.116,10.824.210.459.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phước Đất Xanh ở đâu?

Trả lời: Số 3 An Thượng 14, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phước Đất Xanh là bao nhiêu?

Trả lời: 098 306 09 12

Hỏi: Phước Đất Xanh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Phước Đất Xanh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công ty Bất Động Sản Nhựt Thành Nhân - Tân Hương