Phúc Hưng Massage, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 103 Đường Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3960 6970
Trang web phuchungmassage.business.site
Vị trí chính xác 107.494.742, 1.066.466.985


Địa chỉ Phúc Hưng Massage ở đâu?

103 Đường Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phúc Hưng Massage như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Phúc Hưng Massage có website không?

phuchungmassage.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  P.R.O - Massage Therapy & Spa, P. Bình An