Phú Lộc Thịnh II – Lộc Thịnh

Địa chỉ: PHRC+2W5, Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam

Số điện thoại: 0396 162 601

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 117.400.202,1.065.723.457 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phú Lộc Thịnh II ở đâu?

Trả lời: PHRC+2W5, Lộc Thịnh, Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phú Lộc Thịnh II là bao nhiêu?

Trả lời: 0396 162 601

Hỏi: Phú Lộc Thịnh II mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Phú Lộc Thịnh II là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Rosa Riverside Complex - Điện Dương