Phụ kiện trang trí sinh nhật HCM, 311/53 Nguyễn Xí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 1, 311/53 Nguyễn Xí, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 188 10 79
Trang web business.site
Vị trí chính xác 108.220.867, 10.670.191.899.999.900


Địa chỉ Phụ kiện trang trí sinh nhật HCM ở đâu?

Lô 1, 311/53 Nguyễn Xí, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phụ kiện trang trí sinh nhật HCM như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hùng Phong Co,Ltd Nhạc Cụ, Âm Thanh, Chơn Thành