Phú Hải Riverside – Phú Hải

Địa chỉ: 195 Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 097 115 43 54

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 174.506.813,1.066.312.841 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phú Hải Riverside ở đâu?

Trả lời: 195 Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phú Hải Riverside là bao nhiêu?

Trả lời: 097 115 43 54

Hỏi: Phú Hải Riverside mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Phú Hải Riverside là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Đất Tân Tiến Thịnh - 0905.575.000 - Điện Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.