PHỤ GIA THỰC PHẨM ☆ HƯƠNG LIỆU ☆ MÀU THỰC PHẨM TẠI CẦN THƠ – KDC Hưng Phú 1

Địa chỉ: M40 Đ. 3A, KDC Hưng Phú 1, Cái Răng, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 303 37 49

Trang web: hoachatvietmycantho.com

Bản đồ chỉ đường: 100.222.263,1.057.844.543 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ PHỤ GIA THỰC PHẨM ☆ HƯƠNG LIỆU ☆ MÀU THỰC PHẨM TẠI CẦN THƠ ở đâu?

Trả lời: M40 Đ. 3A, KDC Hưng Phú 1, Cái Răng, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của PHỤ GIA THỰC PHẨM ☆ HƯƠNG LIỆU ☆ MÀU THỰC PHẨM TẠI CẦN THƠ là bao nhiêu?

Trả lời: 091 303 37 49

Hỏi: PHỤ GIA THỰC PHẨM ☆ HƯƠNG LIỆU ☆ MÀU THỰC PHẨM TẠI CẦN THƠ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của PHỤ GIA THỰC PHẨM ☆ HƯƠNG LIỆU ☆ MÀU THỰC PHẨM TẠI CẦN THƠ là gì?

Trả lời: hoachatvietmycantho.com

Xem thêm:  Nhà máy đạm Cà Mau - Khánh An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.