Phú Cường Plaza Long Xuyên

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo Mỹ Long Thành phố Long Xuyên

Số điện thoại: 094 986 21 39

Trang web: facebook.com

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 103.759.377,1.054.422.005 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phú Cường Plaza Long Xuyên ở đâu?

Trả lời: Trần Hưng Đạo Mỹ Long Thành phố Long Xuyên

Hỏi: Số điện thoại của Phú Cường Plaza Long Xuyên là bao nhiêu?

Trả lời: 094 986 21 39

Hỏi: Phú Cường Plaza Long Xuyên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của Phú Cường Plaza Long Xuyên là gì?

Trả lời: facebook.com


7,Phú Cường Plaza Long Xuyên,Trần Hưng Đạo,Mỹ Long,Thành phố Long Xuyên,An Giang 90150, Vietnam,2,Phú Cường Plaza Long Xuyên, Trần Hưng Đạo, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang 90150, Vietnam,1,Trần Hưng Đạo, Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, An Giang 90150, Vietnam,4,An Giang Province, VietnamMỹ Long, Thành phố Long Xuyên,Trần Hưng Đạo,Trần Hưng Đạo,An Giang Province,90150,Thành phố Long Xuyên, An Giang Province,VN

Xem thêm:  Condotel Royal Landmark & Shophouse Quảng Bình