Phú An Khang Quảng Ngãi – Tư Nghĩa

Địa chỉ: Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam

Số điện thoại: 090 245 75 77

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 15.129.562.499.999.900,10.888.793.749.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phú An Khang Quảng Ngãi ở đâu?

Trả lời: Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phú An Khang Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Trả lời: 090 245 75 77

Hỏi: Phú An Khang Quảng Ngãi mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Phú An Khang Quảng Ngãi là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà ở xã hội Trung Văn mở rộng - PhucHaLand - Vạn Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.