Phoòng Khám Nội Khoa, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 253 Hùng Vương, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 373 52 12
Trang web
Vị trí chính xác 112.926.925, 1.061.287.412


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Columbia Asia Hospital - Binh Duong, Thuận Giao