Phòng Trọ – TT. Lương Sơn

Địa chỉ: VGMR+G64, TT. Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0377 998 371

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 208.837.714,1.055.405.933 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phòng Trọ ở đâu?

Trả lời: VGMR+G64, TT. Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phòng Trọ là bao nhiêu?

Trả lời: 0377 998 371

Hỏi: Phòng Trọ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Phòng Trọ là gì?

Trả lời: