Phòng trọ Thảo Trân – khu phố 3

Địa chỉ: Tổ 1, đường, QL80, khu phố 3, Hà Tiên, Kiên Giang 91500, Việt Nam

Số điện thoại: 096 390 41 51

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 103.624.578,10.449.717.899.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phòng trọ Thảo Trân ở đâu?

Trả lời: Tổ 1, đường, QL80, khu phố 3, Hà Tiên, Kiên Giang 91500, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phòng trọ Thảo Trân là bao nhiêu?

Trả lời: 096 390 41 51

Hỏi: Phòng trọ Thảo Trân mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hỏi: Website của Phòng trọ Thảo Trân là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Nhà trọ Trung Trực - Khóm 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.