Phòng thu âm Khăn Quàng Đỏ, Chà Là

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8553+499, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 990 33 73
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.307.786.199.999.900, 1.061.534.803


Địa chỉ Phòng thu âm Khăn Quàng Đỏ ở đâu?

8553+499, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng thu âm Khăn Quàng Đỏ như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng thu âm tại biên hòa Zin Production, khu phố 1 p