Phòng Thu Âm Giá Rẻ, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 160 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 557 83 09
Trang web phongthuamgiare.com
Vị trí chính xác 107.862.453, 10.669.319.259.999.900


Địa chỉ Phòng Thu Âm Giá Rẻ ở đâu?

160 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Thu Âm Giá Rẻ như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Thu Âm MD StudiO, Phường 9