Phòng tập GYM Tài Nguyên – Hồng Lạc, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 296 Đường Hồng Lạc, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 924 40 80
Trang web gymtainguyentanbinh.com
Vị trí chính xác 10.787.568, 10.664.466


Địa chỉ Phòng tập GYM Tài Nguyên - Hồng Lạc ở đâu?

296 Đường Hồng Lạc, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng tập GYM Tài Nguyên - Hồng Lạc như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[05:30-21:30], Thứ Ba:[05:30-21:30], Thứ Tư:[05:30-21:30], Thứ Năm:[05:30-19:30], Thứ Sáu:[05:30-21:30], Thứ Bảy:[05:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quoc Thuan Fitness Centre 2, Khu Phố 11