Phòng tập gym quận 10 – Fit365, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 929 08 80
Trang web fit365.vn
Vị trí chính xác 107.676.257, 1.066.583.917


Địa chỉ Phòng tập gym quận 10 - Fit365 ở đâu?

219 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng tập gym quận 10 - Fit365 như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00], Thứ Bảy:[05:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thẩm Mỹ Viện, An Hoà