Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Trảng Bom, TT. Tràng Bỏm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X233+9X5, QL1A, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3866 859
Trang web
Vị trí chính xác 10.953.392.299.999.900, 1.070.049.744


Địa chỉ Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Trảng Bom ở đâu?

X233+9X5, QL1A, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Trảng Bom như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo