Phòng Răng Minh Thạnh, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38 Võ Văn Truyện, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3823 056
Trang web
Vị trí chính xác 113.149.606, 1.060.904.333


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Răng Trương Quyền, Khu Phố 5