Phòng Kinh Doanh Khu Công Nghiệp Bình Minh – Mỹ Hoà

Địa chỉ: Đ. D5, Mỹ Hoà, Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại: 093 961 86 83

Trang web: hoangquanmekong.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.039.396.499.999.900,1.058.285.066 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phòng Kinh Doanh Khu Công Nghiệp Bình Minh ở đâu?

Trả lời: Đ. D5, Mỹ Hoà, Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phòng Kinh Doanh Khu Công Nghiệp Bình Minh là bao nhiêu?

Trả lời: 093 961 86 83

Hỏi: Phòng Kinh Doanh Khu Công Nghiệp Bình Minh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Phòng Kinh Doanh Khu Công Nghiệp Bình Minh là gì?

Trả lời: hoangquanmekong.com.vn

Xem thêm:  Chi Nhánh Công Ty TNHH Hwata Vina Tại Long An - Đức Hòa Hạ