Phòng khám Vật Lý Trị Liệu Hoa Nam, Hoà Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1753 Tỉnh lộ 10 Vật Lý Trị Liệu, Hoà Nam, 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 627 68 89
Trang web vatlytrilieutainha.com
Vị trí chính xác 107.595.739, 1.065.752.661


Địa chỉ Phòng khám Vật Lý Trị Liệu Hoa Nam ở đâu?

1753 Tỉnh lộ 10 Vật Lý Trị Liệu, Hoà Nam, 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Vật Lý Trị Liệu Hoa Nam như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Cơ Xương Khớp, Phường 4