Phòng Khám Tai Mũi Họng – Ths. Bs Vũ Minh Hải, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 838J+7H5, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0374 560 198
Trang web
Vị trí chính xác 113.156.391, 10.608.149.159.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Tai Mũi Họng - Ths. Bs Vũ Minh Hải ở đâu?

838J+7H5, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Tai Mũi Họng - Ths. Bs Vũ Minh Hải như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-19:00], Chủ Nhật:[17:00-19:00], Thứ Hai:[17:00-19:00], Thứ Ba:[17:00-19:00], Thứ Tư:[17:00-19:00], Thứ Năm:[17:00-19:00], Thứ Sáu:[17:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng - Bs Võ Ngọc Hoàn, Phường 11