Phòng khám sản phụ khoa Thủ Đức – Ngọc Lệ, Bình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1121 TL43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 738 56 28
Trang web khamsanphukhoathuduc.com
Vị trí chính xác 10.885.176.099.999.900, 1.067.286.463


Địa chỉ Phòng khám sản phụ khoa Thủ Đức - Ngọc Lệ ở đâu?

1121 TL43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám sản phụ khoa Thủ Đức - Ngọc Lệ như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[17:00-21:00], Thứ Ba:[17:00-21:00], Thứ Tư:[17:00-21:00], Thứ Năm:[17:00-21:00], Thứ Sáu:[17:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám phụ khoa Bác Sĩ Nương (Khánh Dư), Ấp Trâm Vàng 2