Phòng Khám Nhi Khoa – Bs Hồ Tấn Thanh Bình, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 291 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 844 05 50
Trang web
Vị trí chính xác 108.497.617, 1.066.511.731


Địa chỉ Phòng Khám Nhi Khoa - Bs Hồ Tấn Thanh Bình ở đâu?

291 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi Khoa - Bs Hồ Tấn Thanh Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[17:00-20:00], Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00], Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Phụ Khoa - Bác Sỹ Chi, Hiệp Thành