Phòng khám nhi BS Mỹ Liên, Xuân Thới Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 57 Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 338 30 37
Trang web phongkhamnhihocmon.com
Vị trí chính xác 108.826.652, 1.065.839.932


Địa chỉ Phòng khám nhi BS Mỹ Liên ở đâu?

57 Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám nhi BS Mỹ Liên như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám BS Thanh, Phường 3