Phòng Khám Nhi BS Lê Thị Minh Hồng, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 250 Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0837 278 989
Trang web
Vị trí chính xác 108.182.104, 1.067.052.422


Địa chỉ Phòng Khám Nhi BS Lê Thị Minh Hồng ở đâu?

250 Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi BS Lê Thị Minh Hồng như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-20:00], Chủ Nhật:[17:00-20:00], Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00], Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long - Phường 9