Phòng Khám Mắt BS CK2 Lê Hồng Hà, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 78 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 817 37 57
Trang web
Vị trí chính xác 108.012.869, 10.667.594.469.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Mắt BS CK2 Lê Hồng Hà ở đâu?

78 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Mắt BS CK2 Lê Hồng Hà như thế nào?

Thứ Bảy:[17:30-21:00], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[17:30-21:00], Thứ Ba:[14:00-21:00], Thứ Tư:[17:00-21:00], Thứ Năm:[17:30-21:00], Thứ Sáu:[17:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng khám chuyên khoa Mắt Bác sĩ Thu Thảo, Phường 11