Phòng khám mắt Bác Sỹ Cao Thị Ẩn, Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 872, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh 80508, Việt Nam
Số điện thoại 098 495 29 03
Trang web
Vị trí chính xác 113.133.258, 10.604.332.679.999.900


Địa chỉ Phòng khám mắt Bác Sỹ Cao Thị Ẩn ở đâu?

872, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh 80508, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám mắt Bác Sỹ Cao Thị Ẩn như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bác sĩ Trịnh Bá Thúc, Khu phố 3