PHÒNG KHÁM LÊ ĐIỀN – KIM ANH (Cơ sở 1), Việt Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 435 Cách mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 3, T, Việt Nam
Số điện thoại 091 885 91 82
Trang web
Vị trí chính xác 112.532.228, 1.061.212.867


Địa chỉ PHÒNG KHÁM LÊ ĐIỀN - KIM ANH (Cơ sở 1) ở đâu?

435 Cách mạng tháng 8, Khu phố 1, Phường 3, T, Việt Nam

Giờ làm việc của PHÒNG KHÁM LÊ ĐIỀN - KIM ANH (Cơ sở 1) như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00], Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Phường 7