Phòng Khám Đông Y Tâm An, Tân Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 96 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 880 28 09
Trang web phongkhamdongytaman.com
Vị trí chính xác 107.960.253, 1.066.256.671


Địa chỉ Phòng Khám Đông Y Tâm An ở đâu?

96 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đông Y Tâm An như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NHA KHOA TÍN AN, Phường 7