Phòng Khám Da Liễu Thiên Ái ( BS Nguyễn Thị Diệu My CKII), P.4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47A Lê Bình, P.4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 808 01 82
Trang web phongkhamdalieuthienai.com
Vị trí chính xác 107.937.423, 1.066.569.006


Địa chỉ Phòng Khám Da Liễu Thiên Ái ( BS Nguyễn Thị Diệu My CKII) ở đâu?

47A Lê Bình, P.4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Da Liễu Thiên Ái ( BS Nguyễn Thị Diệu My CKII) như thế nào?

Thứ Bảy:[17:30-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[17:30-21:00], Thứ Ba:[17:30-21:00], Thứ Tư:[17:30-21:00], Thứ Năm:[17:30-21:00], Thứ Sáu:[17:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám - Bs Đào Thị Mỹ Phượng, Chánh Nghĩa