Phòng Khám Da Liễu Doctor Scar – Chuyên điều trị sẹo rỗ, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ SS1N, Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 652 80 80
Trang web doctorscar.vn
Vị trí chính xác 107.800.713, 1.066.636.767


Địa chỉ Phòng Khám Da Liễu Doctor Scar - Chuyên điều trị sẹo rỗ ở đâu?

SS1N, Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Da Liễu Doctor Scar - Chuyên điều trị sẹo rỗ như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM BÁC SĨ VŨ - CN NGÂN, Thủ Dầu Một