Phòng Khám Da Liễu – Bs Phương Mai, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 206 Trường Sa, Phường 14, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3991 1552
Trang web
Vị trí chính xác 107.909.411, 10.666.632.639.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Bác Sĩ Nguyễn Văn Út Da liễu., 160tran phu