Phòng Khám Da Liễu – Bs Hoàng Văn Minh, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 515 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3856 7528
Trang web thuocdantoc.vn
Vị trí chính xác 107.533.848, 10.665.305.629.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Da Liễu - Bs Hoàng Văn Minh ở đâu?

515 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Da Liễu - Bs Hoàng Văn Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00], Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Nhân Nghĩa, Mỹ Phước