Phòng khám da liễu – Bs Hà, Quang Vinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 243 Cách Mạng Tháng 8, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 875 46 66
Trang web
Vị trí chính xác 109.519.807, 10.681.104.069.999.900


Địa chỉ Phòng khám da liễu - Bs Hà ở đâu?

243 Cách Mạng Tháng 8, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám da liễu - Bs Hà như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:00], Chủ Nhật:[08:00-11:00], Thứ Hai:[16:00-20:00], Thứ Ba:[16:00-20:00], Thứ Tư:[16:00-20:00], Thứ Năm:[16:00-20:00], Thứ Sáu:[16:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Da Liễu Doctor Scar - Chuyên điều trị sẹo rỗ, Phường 15