Phòng Khám Đa Khoa Việt Gia (VIET GIA 総合クリニック), Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 166 Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71007, Việt Nam
Số điện thoại 028 3911 8485
Trang web vietgiaclinic.com
Vị trí chính xác 10.787.686.599.999.900, 10.669.677.879.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Việt Gia (VIET GIA 総合クリニック) ở đâu?

166 Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71007, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Việt Gia (VIET GIA 総合クリニック) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Columbia Asia Hospital - Binh Duong, Thuận Giao