Phòng khám Đa Khoa Thủ Dầu Một Bình Dương, Phú Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 303 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 821791, Việt Nam
Số điện thoại 090 852 27 00
Trang web phongkhamdakhoathudaumot.vn
Vị trí chính xác 10.974.242.199.999.900, 10.667.009.689.999.900


Địa chỉ Phòng khám Đa Khoa Thủ Dầu Một Bình Dương ở đâu?

303 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 821791, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Đa Khoa Thủ Dầu Một Bình Dương như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN BÌNH, TT. Tân Hiệp