PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀNG XANH, Phường 25

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 395 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3898 3666
Trang web phongkhamhangxanh.vn
Vị trí chính xác 108.018.403, 10.671.238.389.999.900


Địa chỉ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀNG XANH ở đâu?

395 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀNG XANH như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BS Nghĩa - Phòng khám chấn thương chỉnh hình, Long Thành Trung