PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC AN CHÂU, HUYỆN CHÂU THÀNH

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL91, ẤP HÒA PHÚ 4, HUYỆN CHÂU THÀNH, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3651 467
Trang web
Vị trí chính xác 104.406.679, 1.053.925.816


Địa chỉ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC AN CHÂU ở đâu?

QL91, ẤP HÒA PHÚ 4, HUYỆN CHÂU THÀNH, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC AN CHÂU như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Thanh Bình (Bệnh viện), TT. Thanh Bình