Phòng Khám Đa Khoa Hy Vọng, Hoà Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 103 Thoại Ngọc Hầu, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 809 78 96
Trang web phongkhamhyvong.com
Vị trí chính xác 10.781.795.599.999.900, 10.663.622.199.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Hy Vọng ở đâu?

103 Thoại Ngọc Hầu, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Hy Vọng như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Đo Đạc Bản Đồ Và Kiến Trúc Quy Hoạch Bà Rịa Vũng Tàu. - P