Phòng Khám Đa Khoa Bác Sỹ Điền, ấp Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 447 TL781, ấp Nam, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3783 054
Trang web
Vị trí chính xác 11.282.768.899.999.900, 1.059.933.934


Địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Bác Sỹ Điền ở đâu?

447 TL781, ấp Nam, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Đa Khoa Bác Sỹ Điền như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh nghiệp Xã hội Tây Ninh Pride, Khu phố 3