Phòng Khám Đa Khoa 105, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 105 Lê Văn Khương, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3717 7725
Trang web
Vị trí chính xác 108.679.224, 1.066.493.356


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Nội Nhi - Bs Nguyễn Văn Nhưỡng, Hiệp Thành