Phòng khám CK Thẩm mỹ Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Hưng Long, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 2244 7788
Trang web taohinhthammy.vn
Vị trí chính xác 10.759.085.599.999.900, 10.666.375.459.999.900


Địa chỉ Phòng khám CK Thẩm mỹ Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân ở đâu?

4 Hưng Long, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám CK Thẩm mỹ Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thành Nhân như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 12