Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng – Bs Võ Ngọc Hoàn, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 321 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3875 0674
Trang web
Vị trí chính xác 10.744.359.099.999.900, 10.662.612.399.999.900


Địa chỉ Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng - Bs Võ Ngọc Hoàn ở đâu?

321 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng - Bs Võ Ngọc Hoàn như thế nào?

Thứ Bảy:[16:30-20:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[16:30-20:30], Thứ Ba:[16:30-20:30], Thứ Tư:[16:30-20:30], Thứ Năm:[16:30-20:30], Thứ Sáu:[16:30-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn, Phường Cầu Ông Lãnh