Phòng khám chuyên khoa da liễu SKINONE, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 259 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 710000, Việt Nam
Số điện thoại 093 203 91 00
Trang web
Vị trí chính xác 107.703.726, 1.066.722.976


Địa chỉ Phòng khám chuyên khoa da liễu SKINONE ở đâu?

259 Đường 3/2, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 710000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám chuyên khoa da liễu SKINONE như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00], Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu, Khu phố 2