Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 163/11A Đ. Bùi Trọng Nghĩa, Khu phố 2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 325 16 04
Trang web
Vị trí chính xác 109.780.723, 1.068.547.158


Địa chỉ Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu ở đâu?

163/11A Đ. Bùi Trọng Nghĩa, Khu phố 2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-11:00], Chủ Nhật:[08:30-11:00], Thứ Hai:[17:00-21:00], Thứ Ba:[17:00-21:00], Thứ Tư:[17:00-21:00], Thứ Năm:[17:00-21:00], Thứ Sáu:[17:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Long Bình, Long Bình