Phòng khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Bs Đỗ Hồng Phúc, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 366 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 933 30 10
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.756.514.099.999.900, 10.668.476.539.999.900


Địa chỉ Phòng khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Bs Đỗ Hồng Phúc ở đâu?

366 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Bs Đỗ Hồng Phúc như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[16:00-18:00], Thứ Ba:[16:00-18:00], Thứ Tư:[16:00-18:00], Thứ Năm:[16:00-18:00], Thứ Sáu:[16:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Nhi Đồng Yêu Trẻ Gò Dầu (Cơ Sở 3), đường vô cảng