Phòng khám CarePlus Quận Tân Bình, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 107 Tân Hải, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6116
Trang web careplusvn.com
Vị trí chính xác 108.026.012, 10.663.841.889.999.900


Địa chỉ Phòng khám CarePlus Quận Tân Bình ở đâu?

107 Tân Hải, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám CarePlus Quận Tân Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Da Liễu, Phường 8